Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası

Füzuli rayon MKS

Азизова, Фарида Ахад кызы. Литературное посредничество как система в арабском халифате

Встреча культур разного типа вызвала посредническое движение в арабском халифате для "выравнивания" различных уровней эстетических взгля

Molla Nəsrəddin. (1906-1931) Səkkiz cilddə. V cild. 1917, 1921-1924

"Molla Nəsrəddin" jurnalının kitab şəklində nəşrinin bu cildinə Tiflisdə nəşr olunn 1917-ci ilin nömrələri, Təbrizdə nəşr olunan 1921-ci ilin nömrələri və Bakıda nəşr olunan 1922-1924-cü ilin nömrələri salın

Əlibəyli Surxay. Qeybdən gələn səs.

Kitabda qüdrətli muğam ustası Qədir Rüstəmov haqqında yazılmış məqalələr,əsərlər,hekayə və şeirlər toplanmışdır

Xəlil Rza Ulutürk. Məqsud Şeyxzadə və "Azərbaycan Dəftəri"

Xalq şairi, ilk istiqlal ordenli Xəlil Rza Ulutürkün arxivində "Türküstan divarı", "Azərbaycan dəftəri" adlı əlyazmaları qovluqlarda saxlanılır. Həmin qovluqlarda X. Rzanın Azərbaycan və Orta Asiya xalqları ədəbiyyat

Elxan Elatlı "Qisas Gecəsi"

Əsasən detektiv əsərlər müəllifi kimi tanınıb sevilən Elxan Elatlının "Qisas gecəsi" romanı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun qisa həyatından və şərəfli döyüş yolundan bəhs edir. Roman gənclə