Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası

Füzuli rayon MKS

Artur Miller "Seçilmiş əsərləri"

Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sənət hadisəsi hesab edilirdi. Yazıçının “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilm

Corc Oruell "Seçilmiş əsərləri"

XX əsr ingilis ədəbiyyatının, ədəbi tənqid və publisistikasının tanınmış nümayəndəsi, Corc Oruell (1903-1950) Hindistanın Benqal əyalətində ingilis məmuru ailəsində doğulmuşdur. Yaradıcılığını faşist və kommunist reji

Nizami Gəncəvi.Lirika

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi “Xəmsə” ilə bərabər ömrü boyu lirik şeirlər yazmış və iyirmi min beytlik bir divan tərtib etmişdir. Nəşr olunan lirik seirlər şairin dövrüm&uum

Nizami Gəncəvi.Sirlər xəzinəsi

“Sirlər xəzinəsi” poeması “Xəmsə”nin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlülər

Almas İldırım.Seçilmiş əsərləri

Almaz İldırım seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu kitabına müəllifin milli istiqlal,azadlıq,müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş şeirləri toplanmışdır.Şeirlərində Vətən həsrəti, tarixi keç